Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor

Aandoening

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op het verlichten van klachten bij een levensbedreigende ziekte, als genezing niet meer mogelijk is. 
Palliatieve zorg streeft ernaar om de kwaliteit van het leven zo optimaal mogelijk te maken. Lichamelijk, door pijn te voorkomen of te verlichten. Maar daar stopt het niet. Er is ook volop aandacht voor psychologische zorg en het sociale aspect. Voor u en uw partner en familie maken we tijd om het aanvaardings- en rouwproces door te gaan. En als u dat fijn vindt regelen we geestelijke verzorging. Samen met u en uw naasten zoeken we naar een draaglijk en natuurlijk levenseinde. 

Terminale zorg
Palliatieve zorg gaat over in terminale zorg als duidelijk is dat het levenseinde onomkeerbaar dichterbij komt. De opvatting blijft hetzelfde, wij willen de kwaliteit van uw leven zo lang mogelijk zo goed mogelijk houden. Daarnaast gaan wij u en uw naasten voorbereiden op een waardig levenseinde. U gaat afscheid nemen van uw naasten en van het leven. Wij tasten samen met u af wat u nodig heeft en wat u graag zou willen. 

Palliatieve sedatie
Onderdeel van terminale zorg kan palliatieve sedatie zijn. Bij palliatieve sedatie zorgt het toedienen van kalmerende middelen dat het bewustzijnsniveau verlaagt, waardoor u minder pijn, angst of onrust ervaart. 

Wilsverklaring
U hebt altijd uw eigen leven in de hand. Ook het levenseinde. Door middel van een wilsverklaring kunt u laten weten welke medische behandelingen u wilt, en welke niet. Is er sprake van ondraaglijk lijden en is het leven voor u daardoor uitzichtloos? Dan kunt u met ons het gesprek aangaan met betrekking tot actieve levensbeëindiging. Het gesprek aangaan betekent het ‘nee’ achter je laten, zonder het ‘ja’ op voorhand te beloven. Er zijn geen algemene uitspraken mogelijk. Ieder mens is uniek, zo ook ieder levenseinde.

Palliatieve zorg thuis

U weet dat u niet meer kunt genezen en wilt graag in uw eigen vertrouwde omgeving afscheid nemen. Wij ondersteunen u met palliatieve zorg aan huis. Samen met u bekijken we wat u nodig hebt en wat uw wensen zijn. Ons ervaren en getrainde team heeft ook oog voor uw naasten. Wij ontzorgen hen, zodat er voor u alle ruimte is om afscheid te nemen zoals u dat wenst. 

Hospice

In een hospice kunnen terminaal zieken zich met hun naasten kunnen voorbereiden op het levenseinde. De aandacht en zorg is gericht op de laatste levensfase. We bieden hier uitgebreide begeleiding en zorg. Ons hospice is een veilige, rustige en gastvrije plek om waardig afscheid te nemen.  

Hospice De Sporen
Hospice De Sporen is prachtig gelegen, in een sfeervolle, bosrijke omgeving net buiten het centrum van Tilburg. Er zijn twaalf kamers voor mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden en voor wie thuis sterven niet wenselijk of niet mogelijk is. De kamers zijn compleet en huiselijk ingericht. Er is ruimte voor uw eigen spulletjes, om uw kamer wat vertrouwder te maken en een eigen sfeer te geven. Uw familie is hier ook altijd welkom. Het uitgangspunt is het bieden van een veilige, zorgzame en gastvrije plek waar u waardig afscheid kunt nemen van uw naasten en van het leven.

Zorg in de laatste levensfase
In De Sporen is 24 uur per dag zorg aanwezig. Het team bestaat uit palliatief deskundige verpleegkundigen, verzorgenden, artsen en een team zorgzame vrijwilligers. Hebt u behoefte aan geestelijke verzorging? Dan is deze ook beschikbaar. Samen zorgen wij ervoor dat het uw dagelijks leven zo comfortabel mogelijk is en blijft.

Terminale zorg bij De Wever
Hospice De Sporen is voor terminale patiënten vanaf 16 jaar, met een levensverwachting van ongeveer drie maanden. De zorg is gericht op begeleiding naar en voorbereiding op een waardig levenseinde. Samen met u, uw familie en naasten overleggen we waar u behoefte aan hebt. Dit kan (medische) pijnverlichting zijn, maar er is ook ruimte voor emotionele, spirituele en sociale aspecten.