Kwaliteitskader

Onze visie op kwaliteit 
Uw kwaliteit van leven en de kwaliteit van onze zorg kunnen nooit te hoog zijn. Daarom zijn we bij De Wever altijd bezig met verbetering. Alles wat we doen op het gebied van zorg, behandeling en ondersteuning moet bijdragen aan uw kwaliteit van leven. Uw wensen zijn daarbij onmisbaar. Aan ons om eraan te voldoen op een manier die u prettig vindt. 

Eigen kracht
Ook al bent u misschien kwetsbaar, u bent en blijft als mens krachtig. Wij zijn er om u te helpen bij het behouden van uw kracht of om u te helpen hem terug te krijgen. Onze zorg is pas succesvol als we daarin slagen. We vinden het daarom belangrijk om altijd met u in gesprek te zijn. Zodat u kunt aangeven waarin u ondersteuning kunt gebruiken. Of wat u juist graag zelf wilt doen. Is het niet meer mogelijk om zelf uw wensen aan te geven? Dan overleggen wij met familieleden of de persoon die uw belangen behartigt. Zo verhogen wij uw kwaliteit van leven en maken we het u aangenaam. Ongeacht uw levensfase of de hulp die u nodig heeft. We zijn er voor ú!

Alles in overleg
Binnen onze organisatie geven we medewerkers de ruimte om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan niet altijd alles. Soms lopen we tegen budgettaire grenzen aan. Of tegen die van onze eigen organisatie, omdat het nu eenmaal voor bepaalde zaken ook nodig is afspraken te maken. Vanwege wetgeving bijvoorbeeld. Of omdat het noodzakelijk is om als organisatie te kunnen functioneren. Kunnen we niet helemaal aan uw wensen voldoen, dan gaat de deur niet dicht. Samen met u zoeken we naar een alternatieve oplossing. 

Wettelijke kwaliteitseisen
De Nederlandse overheid stelt eisen aan de kwaliteit van (ouderen)zorg. Deze eisen zijn vastgelegd in het document ‘Herziene kwaliteitskader verpleeghuiszorg’. Hierin staan afspraken over persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, maar ook over hoe we binnen de ouderenzorg kunnen blijven leren en verbeteren. Dit document is natuurlijk niet vrijblijvend. Het is voor onze organisatie een belangrijke leidraad voor de realiteit van vandaag en de onze visie op de toekomst. 

Personeelssamenstelling