Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor

Personeelssamenstelling

Begin 2017 werkten 2637 medewerkers (1530 fulltime-equivalenten) bij De Wever, nagenoeg een gelijk aantal als het voorgaande jaar. Deze medewerkers werken bij onze veertien locaties waar we langdurige zorg bieden, bij twee locaties voor geriatrische revalidatiezorg, bij het hospice De Sporen, bij De Wever Thuis, als behandelaar of bij een van de stafafdelingen. Onder stafafdelingen verstaan onder meer de afdelingen die ondersteunen in leren en ontwikkelen, ICT en de financiële stromen.

Om in te spelen op kortdurende, soms incidentele, vervangsituaties maken we op 1 januari 2017 gebruik van 347 tijdelijke krachten en 285 oproepkrachten. Het aantal oproepkrachten groeit. Dit houdt onder andere verband met de steeds langere duur dat vacatures open staan vanwege krapte op de arbeidsmarkt.

In 2016 zijn 325 medewerkers uitgestroomd en 250 medewerkers ingestroomd.

 

Wat doen we om de personeelstekorten te bestrijden?

  • Laten zien dat werken in de ouderenzorg leuk is
    (arbeidsmarktcommunicatie)
  • De voordeur open voor nieuwe gemotiveerde medewerkers
    (opleiden, ook voor eigen medewerkers)
  • De uitstroom beperken
    (Lekker werken bij De Wever tot je 67e, duurzame inzetbaarheid) 

De zorgzwaarte zal in de toekomst toenemen. Om de juiste zorg te kunnen blijven bieden, is een (noodzakelijke) verschuiving gaande richting meer gespecialiseerde verzorgenden en  verpleegkundigen op niveau 4 en 5. Als gevolg van de personeelstekorten zal De Wever zich maximaal inspannen om ook lager geschoold personeel te binden en zo mogelijk perspectief te bieden om door te stromen.

 

Leerlingen en stagiaires
De Wever leidt in de regio, verhoudingsgewijs, veel op. In 2016 waren er 111 leerlingen, in verschillende leerjaren, in dienst die een opleiding deden in de zorg. 22 leerlingen behaalden hun diploma op niveau 3 of 4. Er waren dat jaar 515 stagiaires aan de slag vanuit een grote variëteit aan opleidingen, zoals verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeuten.  De aantallen leerlingen en stagiaires zullen in de toekomst aanzienlijk toenemen. 

 

Vrijwilligers

Naast onze medewerkers leveren zo’n 1270 vrijwilligers hun bijdrage aan de zorg voor onze cliënten. De Wever werkt met ‘talentgericht vrijwilligerswerk’. Op basis van de competenties en wensen van vrijwilligers zoeken we geschikte plaatsen of activiteiten voor hen. Vrijwilligers kunnen, net als de medewerkers, gebruikmaken van scholing, onder andere via de eigen bedrijfsopleidingen.