Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor

Visie kwaliteit

Onze visie op kwaliteit

Onder kwaliteit verstaan we het leveren van goede en veilige zorg en behandeling die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op professionele wijze wordt geleverd. Kwaliteit van zorg bevat niet alleen sec de zorgverlening, maar alle activiteiten die zijn gericht op het welbevinden en welzijn van onze cliënten. De Wever hecht veel belang aan kwaliteitsverbetering. De wens om elke dag te verbeteren zit in de vezels van de organi­satie, waar elke medewerker elke dag stil staat bij de vraag hoe het werk net een beetje beter kan voor de cliënt. Onze ambitie is het creëren van een gezamenlijke verbetercyclus dichtbij de werkvloer waarin op gestructureerde wijze continu aan verbetering wordt gewerkt. De focus ligt hierbij op wat voor de cliënt belangrijk is.

Onze visie op kwaliteit sluit aan bij onze nieuwe besturingsfilosofie:

1. Kwaliteit ontstaat in eerste instantie in de relatie tussen de cliënt, de medewerker en de naasten. Vanuit die gedachte geeft het management de teams op de werkvloer de verantwoordelijkheid en het vertrouwen om de dingen zelf te regelen voor onze cliënten. De teams werken samen met de cliënten en hun naasten/familie. Het is aan hen om samen de kwaliteit van het leven zo hoog mogelijk te krijgen.

 

2. We analyseren de kwaliteit van zorg en leren op drie niveaus:

  • teamniveau: analyseren vanuit de praktijk gericht op de individuele cliënten;
  • klantgroep- en clusterniveau: kwaliteit binnen de teams en klantgroepen;
  • organisatieniveau: visie, kwaliteitsbeleid, afspraken en procesvereenvoudiging.


3. Visie op leren: medewerkers die leren en ontwikkelen leveren betere zorg. De Wever legt de nadruk op medewerkers die continu leren en ontwikkelen in plaats van het uitvoeren van gedetailleerde voorschriften. Uitgangspunt daarbij is dat teams kunnen verantwoorden waar ze mee bezig zijn.

Dit is waar onze strategie zoals verwoord in het meerjarenbeleidsplan en ons streven om de beste kwaliteit van zorg te leveren samen komen. Onze meerjarige ambities dragen bij aan het voortdurend verbeteren van onze dienstverlening om onze cliënten gelukkig te maken.

 

Om dit onderdeel van de website te bekijken vragen wij u akkoord te gaan met de cookies.