Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor

Nieuws

Observatiebedden bij De Wever

Om cliënten te leiden naar de best mogelijk vervolgzorg beschikt De Wever sinds 1 januari 2019 over twee regionale observatiebedden voor mensen die verzekerd zijn bij CZ. Binnen maximaal veertien dagen stellen we vast wat de juiste vervolgzorg voor de cliënt is, desgewenst bij een zorgaanbieder zo dicht mogelijk bij hem of haar in de buurt. Indien behandeling nodig is start die uiteraard meteen op het moment van opname.

Gezien de toenemende vergrijzing en het streven om de, vaak kwetsbare, oudere zo lang mogelijk thuis te laten wonen bestaat er steeds meer behoefte aan mogelijkheden voor kortdurend (verpleeghuis)verblijf in de buurt van die oudere. Soms is het bij ouderen die thuis wonen en snel achteruit zijn gegaan of in het ziekenhuis zijn opgenomen, niet meteen duidelijk wat de kans op herstel is. Kan de oudere terug naar huis of is vervolgzorg nodig. En welke zorg dan?

Bij een crisissituatie thuis verwijst de behandelend arts vaak naar ‘eerstelijnsverblijf’. Eerstelijnsverblijf is echter bedoeld voor cliënten die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen verblijven of nog niet naar huis kunnen na een ziekenhuisopname. Dit eerstelijnsverblijf is vaak niet passend voor ouderen die in een crisissituatie naar het verpleeghuis komen. Het is op zo’n moment moeilijk in te schatten wat de gevolgen zijn van de crisis en welke vervolgzorg nodig is. Verblijf in een bed voor eerstelijnsverblijf sluit dan vaak niet aan als vervolgzorg. Ook voor ouderen bij wie nadere observatie nodig is om de juiste (vervolg)zorg te bepalen is een eerstelijnsverblijf meestal niet de juiste keuze.

De Wever draagt met de invoering van de observatiebedden bij aan een snellere doorstroom van cliënten, verlaagt de gemiddelde duur van het eerstelijnsverblijf en ontlast de huisartsen. Bovendien, en dat is van groot belang, krijgen ouderen sneller de juiste vervolgzorg.

Voor meer informatie over onze zorg kunt u bellen met 0800-339 3837.