Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor

Nieuws

Symposium over jonge mensen met dementie

Je hoort het niet zo vaak, jonge mensen die dementie hebben. Als die diagnose na veel omwegen uiteindelijk is gesteld, vragen zij om een ander zorgtraject dan ouderen met dezelfde ziekte. Reden genoeg om daar eens met elkaar bij stil te staan: specialisten, ambtenaren, verzekeraars, zorgprofessionals, huis- en bedrijfsartsen. Dat gebeurt dinsdag 17 september in Tilburg tijdens het symposium ‘Jong en dement, wie is het die mij herkent’.

Regio Midden-Brabant telt – niet-geregistreerd – zo’n 300 jonge mensen met dementie. Landelijk gaat het volgens Alzheimer Nederland om circa 12.000 mensen. Zij vragen om andere zorg dan ouderen met dementie. Daarom is er nu naast de ‘Zorgstandaard Dementie’ ook de ‘Zorgstandaard voor jonge mensen met dementie.’ Regio Midden-Brabant zit niet in 1 van de 3 landelijke pilots die met de praktische vertaling daarvan aan de slag zijn gegaan. Daarom hebben in onze regio binnen het Zorgnetwerk Midden-Brabant Thebe, Schakelring en De Wever de handen ineengeslagen. Sinds het najaar van 2018 werken zij vanuit een regioteam aan de implementatie van de zorgstandaard in de regio Midden-Brabant. Eén van de uitwerkingen daarvan is het opstellen van de uitgangspunten voor goede zorg.

 

Diagnose

Annelein van Sluijs, programmamanager van het Dementie Ondersteuning en Trainingscentrum bij De Wever, is projectleider van dit regionale project. In het team zitten Jolande de Cloe (casemanager bij Thebe), Bas van de Ven (teammanager bij Schakelring), Renske Timmers (verpleegkundig specialist bij De Wever) en Jan Lam (ketenregisseur van het Dementienetwerk bij het Zorgnetwerk Midden-Brabant). Annelein: “Dat cijfer 300 ligt waarschijnlijk veel hoger. Want het stellen van de diagnose dementie bij jonge mensen is een probleem. Artsen denken eerder aan een burn-out, of aan depressiviteit. Vaak vallen de veranderingen in het gedrag meer op dan problemen met het geheugen. De signalen die wijzen op dementie zijn bij jonge mensen dus anders dan bij ouderen. Doorgaans duurt het 4 jaar voordat de juiste diagnose dementie is gesteld.”

 

Vertaling naar praktijk

En wat dan, ná de juiste diagnose? De algemene zorgstandaard is vooral gericht op oudere mensen met dementie. Die zorgstandaard biedt een heldere beschrijving van de goede begeleiding, zorg en behandeling voor mensen met dementie en de organisatie daarvan. Zodat de multidisciplinaire aanpak goed kan worden ingericht in een integrale benadering met de patiënt centraal. Annelein: “Wij willen dat artsen snel een goede diagnose kunnen stellen en dat jonge mensen met dementie vervolgens snel de juiste zorg krijgen. Daarvoor is ons regioteam bezig om de zorgstandaard voor jonge mensen met dementie te vertalen naar de begeleiding van jonge mensen met dementie.

 

Symposium

Het symposium ‘Jong en dement, wie is het die mij herkent’ vindt plaats in de Hazelaar in Tilburg, met als doel:

  • om meer bekendheid te geven het feit dat ook jonge mensen kunnen lijden aan dementie;
  • kennis meegeven om deze groep mensen sneller en beter te helpen;
  • kennis ophalen over wat nodig is om deze groep mensen sneller en beter te helpen.

Lees meer over dit symposium op de website van Zorgnetwerk Midden-Brabant.