Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor

Nieuws

Pilot samenwerking huisartsenpost verlengd

Wijkverpleging voor acute zorg vanuit Huisartsenpost buiten kantooruren gaat door in de wintermaanden

Wijkverpleegkundigen van De Wever en Thebe werken sinds dit voorjaar in de weekenduren samen met de Huisartsenposten Midden-Brabant. Door deze samenwerking willen de betrokken organisaties de acute zorg voor inwoners van Midden-Brabant beter organiseren. Het uitgangspunt is de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste professional. De ervaringen tot nu toe zijn positief en daarom is besloten de pilot tot februari volgend jaar te verlengen. ‘Patiënten zijn heel positief. Ze voelen zich goed gehoord, krijgen aandacht en het zorgprobleem wordt meteen opgepakt.’ 

Wijkverpleegkundige weet de weg

Het aantal zorgvragen van kwetsbare ouderen in het weekend neemt toe. Een aantal van deze vragen kan een wijkverpleegkundige goed beantwoorden. Esther Sormani, senior triagist bij de Huisartsenpost: ‘Vaak belt een patiënt of diens familie met een medische hulpvraag, waar de triagist al snel hoort dat er meer dan dat speelt. Zelfredzaamheid is vaak een probleem, mensen wonen langer alleen en familie is niet altijd in de gelegenheid om bij te springen. Dan is de rol van de wijkverpleegkundige heel belangrijk, zij kan goed inschatten of de patiënt thuis kan blijven met de juiste zorg of dat ze tijdelijke opvang moet regelen.’

De wijkverpleegkundige weet de weg en kan snel de juiste instantie inschakelen. Hierdoor krijgt een patiënt niet alleen hulp in zijn eigen huis, het scheelt de huisarts ook tijd. Wanneer een wijkverpleegkundige de situatie bij de patiënt thuis als ‘niet pluis’ beoordeelt, vindt uiteraard alsnog een behandeling of beoordeling plaats door een huisarts of op de Spoedeisende Hulp.

Merel Bergmans, wijkverpleegkundige bij Thebe: ‘Als wijkverpleegkundige werk ik samen met de regie-arts en senior triagist. Samen kijken we welke oproepen geschikt zijn voor de verpleegkundige. Denk dan bijvoorbeeld aan het vervangen van een katheter, controles zoals de bloeddruk of de urine, of een breder beeld krijgen van de zorgvraag van een kwetsbare oudere. Ik ga vooral naar mensen die zelf niet in staat zijn naar de HAP te komen. De reacties zijn positief. Een wijkverpleegkundige kijkt niet alleen naar het medische, maar ook naar het sociale beeld. Iemand voelt zich geholpen en gehoord.’

Griepperiode en feestdagen

De pilot duurt nu een half jaar, en krijgt een verlening van een half jaar. Omdat de eerste ervaringen positief zijn, maar ook omdat de grootste drukte nog moet komen. De griepperiode en de feestdagen komen er weer aan. Het is waardevol ook in deze periode de wijkverpleegkundige in te kunnen schakelen. Ook geeft dit meer tijd om te bekijken hoe deze samenwerking nog beter vorm gaat krijgen. Esther Sormani: ‘We hebben op deze manier heel veel kennis en kunde in huis en die moeten we zo efficiënt mogelijk inzetten. Willen we bijvoorbeeld dat de wijkverpleegkundige zoals nu één hele dag op de HAP aanwezig is, of kunnen we dat beter verdelen over meerdere dagen? Op die vraag willen we ook een antwoord krijgen in de komende periode.”

Merel Bergmans is ook positief over de verlenging van de pilot: ‘De zorgvragen passen goed bij het werk van de wijkverpleegkundige, het vergt af en toe creatief denken. Het is weekend, dus je hebt niet alle mogelijkheden en we moeten toch goede zorg bieden. De patiënt heeft er echt baat bij, we kijken naar zijn hele situatie. Dat is echt de juiste zorg op de juiste plaats verlenen.’

In februari 2020 zal vindt opnieuw een evaluatie van de pilot plaats om te kijken of samenwerking een structureel karakter zal krijgen.