Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor

VIO

Expertise
Door vergrijzing zijn er steeds meer kwetsbare ouderen bij wie gedragsstoornissen kunnen voorkomen.
Probleemgedrag of als probleem ervaren gedrag bemoeilijkt het contact tussen oudere en de professionele verzorger of mantelzorger. Video Interventie in de Ouderenzorg is een theoretisch goed onderbouwde, erkende interventie om te leren omgaan met probleemgedrag en staat in de landelijke databank voor interventies in de langdurende ouderenzorg.


Werkwijze
De interventie VIO leert professionele zorgverleners en mantelzorgers door middel van videofeedback en oefenopdrachten stapsgewijs om te gaan met gedrag van een cliënt dat zij als problematisch ervaren.
Video-opnames brengen de communicatie tussen de oudere en de zorgverlener in beeld. Tijdens videofeedbackbijeenkomsten ligt de focus steeds op het aandeel dat de zorgverlener daar zelf in heeft. Stap voor stap worden elementen in communicatie geoefend in de praktijk en leren de zorgverleners dat wat werkt toe te passen in moeilijkere situaties. Daarnaast leren zij begrijpen waar het gedrag vandaan komt en wat dit van hen vraagt. Gaandeweg krijgen de zorgverleners steeds meer het gevoel dat zij grip op de situatie hebben.
Hierdoor neemt de draagkracht, het zelfvertrouwen en gevoel van competentie bij de zorgverleners toe. De kwaliteit van de zorgrelatie kan verbeteren, spanningen kunnen minder oplopen, escalaties in het gedrag van de cliënt kunnen afnemen. En de zorgverleners kunnen de gedragsstoornissen als minder belastend ervaren.

De interventie duurt gemiddeld drie à vier maanden en bestaat uit drie fases.
•    Fase 1 bestaat uit een intakegesprek, formuleren van de hulpvraag en het opstellen van een stappenplan.
•    Fase 2 bestaat uit het maken van drie tot vier video-opnames met een tussentijd van twee tot drie weken en deze bespreken met zorgverleners.
•    Fase 3 bestaat uit het maken van de afsluiting van de interventie. Hierin geven we met behulp van beeldmateriaal een samenvatting van de aandachtspunten met betrekking tot de onderlinge communicatie. We zetten de aandachtspunten ook op papier.

Verwijzing
Een psycholoog of arts zet de interventie in en zorgt voor een verwijzing. In de loop van 2020 kan de inzet van VIO ook in de thuissituatie plaatsvinden.
De VIO-begeleider zal vervolgens contact opnemen met de zorgverleners en het traject starten.

Contact
Voor vragen over de methode VIO kunt u contact opnemen met Jeanet Hendriks via j.hendriks@dewever.nl.

Voor vragen over de opleiding VIO verwijzen wij u graag naar het Expertisecentrum VIO.