Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor
Actueel

Anders leren kijken.....anders leren doen

Door vergrijzing komen er steeds meer kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld mensen met dementie, waarbij vaak gedrags- en stemmingsstoornissen kunnen voorkomen.Mensen met complexere zorgvragen op het gebied van gedrag komen meestal in een zorginstelling terecht. Daar hebben de professionele zorgverleners vaak onvoldoende kennis en ondersteuning om met die zorgvragen om te gaan. Dit kan leiden tot gevoelens van onmacht  en incompetentie waardoor stress en overbelasting toenemen.

Hiervoor is Video Interventie Ouderenzorg ontwikkeld. Deze interventie leert professionele zorgverleners door middel van videofeedback en oefenopdrachten stapsgewijs om te gaan met gedrag van een cliënt dat als problematisch wordt ervaren. Deze dvd laat aan de hand van een casus zien hoe VIO werkt en hoe de zorgverleners stap voor stap anders leren kijken, anders leren doen en het gedrag leren begrijpen. Hierdoor ontstaat er weer grip op het gedrag dat eerder als problematisch werd ervaren. 

Om dit onderdeel van de website te bekijken vragen wij u akkoord te gaan met de cookies.

DVD over VIO voor professionele zorgverleners  
Pieter Wolswijk (2017 - 20 minuten), € 25,- inclusief boekje

DVD ’Anders kijken... anders doen’ VIO voor mantelzorgers
Pieter Wolswijk (2015 - 20 minuten), € 25,- inclusief boekje 
Dementie of een beroerte hebben vaak ingrijpende gevolgen, met name voor het gedrag en communicatie. De manier waarop men gewend was om met elkaar om te gaan lukt vaak niet meer. Mogelijk kunnen er ‘misverstanden’, irritaties, opstandig gedrag ontstaan en is de persoon met dementie moeilijk te begrijpen. De mantelzorger kan zich daardoor tekort voelen schieten en zich machteloos voelen. De zorg thuis kan zo een grote belasting worden en er kunnen spanningen in de relatie ontstaan. Om mantelzorgers te ondersteunen en te helpen in de omgang met het veranderde gedrag is de methode VIO (Video Interventie in de Ouderenzorg) ontwikkeld. 

Aan de hand van een casus wordt op deze dvd gekeken wat begeleiding met VIO kan betekenen voor mantelzorgers. In het boekje dat bijgevoegd is bij de dvd wordt de toepassing van de methode VIO bij mantelzorgers van mensen met dementie in de thuissituatie beschreven. Aan de hand van de casus van de dvd wordt de werking en de effecten van VIO uitgelegd. Daarnaast bevat het boekje een korte weergave van het theoretisch fundament van VIO. 

DVD 'GOED BEKEKEN' 3
Pieter Wolswijk - 2011 - 45 minuten - € 25,-  
Omgaan met ouderen met een psychiatrische aandoening is niet eenvoudig. Een hulpmiddel om de communicatie met die ouderen te verbeteren en de zorgverleners te leren omgaan met problematisch gedrag is Video Interactie Begeleiding. Aan de hand van een aantal casussen leert men wat begeleiding met deze methode kan betekenen bij de diverse psychiatrische ziektebeelden binnen de ouderenzorg.

DVD 'GOED BEKEKEN' 2
Pieter Wolswijk - 2005 - 75 minuten - € 25,-  
Deze DVD brengt de toepassing van de methode VIB in de ouderenzorg in beeld. Aan de hand van een aantal casussen leert men wat begeleiding van deze methode kan betekenen bij dementerenden, jong dementerenden, CVA-cliënten en geronto-psychiatrische cliënten.  

DVD 'GOED BEKEKEN' 1 
Pieter Wolswijk - 1996 - 27 minuten - € 15,- 
Een verhelderende film die de methode toont aan de hand van praktijksituaties uit de psychogeriatrie.