Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor

Basis Interactie Training

Basis Interactie Training

Goede zorg geven aan cliënten vraagt veel van medewerkers van zorg- en behandelinstellingen voor ouderen. In toenemende mate krijgen zij te maken met cliënten met moeilijk te begrijpen gedrag en complexere ziektebeelden. Het valt niet mee om dan goede zorg te geven. Veel gebeurt op gevoel. Toch zijn er handvatten en regels te leren om, door middel van een geslaagde communicatie, af te stemmen op die cliënt en op wat hij nodig heeft. Zo kan er goede zorg gegeven worden waar zowel de medewerkers als de cliënten zich fijn bij voelen.

Met behulp van principes en uitgangspunten van de methode Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is een Basis Interactie Training (BIT) ontwikkeld met verschillende modules om zorgverleners te ondersteunen in hun dagelijkse werk.

De kracht van de BIT zit in het anders leren kijken naar (probleem)gedrag van een cliënt en het bewust worden van je eigen aandeel in dat contact. De stapsgewijze bewustwording gebeurt door middel van feedback door video-opnames van de eigen werkpraktijk.
Tussen de bijeenkomsten oefenen zorgmedewerkers met opdrachten. Juist de verbinding tussen theorie, het herkennen in de praktijk en het oefenen hoe dan te handelen is essentieel voor veranderingsprocessen bij zorgverleners. Weten wat je doet, waarom je het doet en waarom het werkt stelt de zorgverlener in staat om al zijn capaciteiten te benutten, maar ook om die te delen met collega’s.
Zorgverleners krijgen letterlijk meer oog voor de behoeften van hun cliënten en hoe zij hun zorg daarop kunnen afstemmen.

Het is mogelijk om deze training aan te passen aan verschillende doelgroepen in de ouderenzorg of uit te breiden met specifieke kennis over deze doelgroepen.

Op aanvraag kunnen BIT-trainers van De Wever binnen zorginstellingen een Basis Interactie Training verzorgen.