Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor

Expertisecentrum VIO

De Wever | Expertisecentrum VIO

Het Expertisecentrum is het centrum voor de ontwikkeling, promotie en toepassing van VIO in Nederland. Het biedt diensten aan zorg- en behandelcentra voor ouderen en de VIO-begeleiders die daar werkzaam zijn. Het is de ambitie van het Expertisecentrum om de toepassing van VIO te ondersteunen en te stimuleren, en daarbij een bijdrage te leveren aan:
•    het voorkomen/verminderen van probleemgedrag bij kwetsbare groepen ouderen
•    het ondersteunen van zorgverleners in de omgang met dit probleemgedrag
•    de professionele ontwikkeling van zorgprofessionals
•    een kwaliteitsverhoging van de zorg en daarmee het welzijn/welbevinden van cliënten en hun zorgverleners

Dat doet het Expertisecentrum door:
•    (door)ontwikkeling van de VIO-methode en kwaliteitsbewaking van de methode
•    opleiden van VIO-begeleiders
•    kwaliteitsbewaking van de opleidingen en de opleiders
•    ondersteunen van organisaties bij de implementatie van VIO
•    bieden van super- en intervisie aan VIO-begeleiders
•    kwaliteitsbewaking van opgeleide VIO-begeleiders
•    disseminatie van VIO
•    ontwikkelen en faciliteren van een actief netwerk voor het uitwisselen van kennis
•    initiëren en/of het participeren in wetenschappelijk onderzoek en effectmeting rond VIO