Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor

Innovatie en onderzoek

Innovatie

De Wever | Expertisecentrum VIO sluit voortdurend aan bij ontwikkelingen binnen de ouderenzorg. Nieuwe wetenschappelijke kennis en maatschappelijke inzichten krijgen hun vertaling in VIO. Zo ontwikkelt de methode zich verder en de toepassingsmogelijkheden breiden uit, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een toepassing van de methode voor een speciale aandoeningen zoals Korsakov of Parkinson.  

Een algemene ontwikkeling, zeker binnen zorgorganisaties, is de toename van ernstig en complex probleemgedrag en complexe zorg. Toepassing van VIO richt zich meer en meer daarop. Daarbij is zeker aandacht voor multidisciplinaire inbedding en de plaats van VIO binnen zorgprogramma’s zoals GRIP en de Sta-op-methode.

Hiervoor werken we samen met het landelijke Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) die regelmatig  VIO-begeleiders inzet als consulent. Bekijk hier een casus waarbij het Centrum voor Consultatie en Expertise VIO heeft ingezet. 

 

Onderzoek

Voortdurend zoeken we in samenwerking met het UKON naar de mogelijkheden (praktijk)onderzoek te verrichten of aan te sluiten bij andere lopende onderzoeken.

Uitkomsten van onderzoek en projectresultaten verspreiden we landelijk naar meerdere belangenorganisaties (het platform Dementiezorg voor Elkaar, Beter Oud, Alzheimer Nederland, Mezzo), beroepsverenigingen van verzorgenden (V&VN), psychologen (NIP) en specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), management (Skipr) en opleidingscoördinatoren van zorgorganisaties en mbo- en hbo-beroepsopleidingen.

Heel specifiek verspreiden we onderzoeksvragen en -uitkomsten via De Wever | Expertisecentrum VIO en het UKON. Het Expertisecentrum VIO heeft een netwerk van 70 grote zorginstellingen en 250 opgeleide VIO-begeleiders. Het UKON heeft zich afgelopen jaren als academische werkplaats uitdrukkelijk gericht op het verspreiden van wetenschappelijke kennis en het beschikbaar maken van resultaten voor de praktijk. De producten komen beschikbaar via de websites, nieuwsbrieven, social media en regelmatig organiseert UKON een gezamenlijk symposium.