Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor
Wetenschap en onderzoek

Wetenschap en onderzoek

De basis van de VIO-opleidingen is gelegen in de methode zoals deze in 1993 is ontwikkeld en beschreven. Wetenschappelijk inzichten en theorieën hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld. Vanuit dat perspectief was het gewenst om de methode 'door te lichten'.

Ook de visie op dementie en de visie op zorg zijn aan veranderingen onderhevig. De invloed van deze ontwikkelingen op de methode zijn vertaald in een nieuw fundament.
De VIB-methode is in een promotie onderzoek van Madeleine Timmermann getoetst aan de presentietheorie. Dit heeft tot nieuwe theoretische en praktische inzichten geleid met betrekking tot de 'oude' VIB-methode en voor de toepassing ervan. De nieuwe inzichten zijn vertaald naar de presentieverrijkte VIO-methode.

In samenwerking met het UKON is een effectonderzoek gestart. Een belangrijke eerste stap om de methode VIO als evidence-based te kunnen profileren.

Tevens loopt er momenteel een onderzoek in opdracht van Alzheimer Nederland, uitgevoerd door het OKON, waarin de effecten van VIO/ videofeedback bij mantelzorgers onderzocht worden.

Het doel van VIO is het hanteerbaar maken van probleemgedrag op basis van bewustwording, met name bij de zorgverlener/mantelzorger. Verbetering van het gedrag van de cliënt was tot op heden impliciet. We zijn aan het onderzoeken of we de methode kunnen inzetten als behandelingsinstrument.