Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor

Privacy en wetgeving

Privacy en wetgeving

VIO

Bij het toepassen van de methode VIO moet men zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die voorschrijft hoe bedrijven moeten omgaan met persoonsgegevens. Voor het verwerken van gegevens is een grondslag nodig. Ten grondslag aan de inzet van VIO ligt de zorgovereenkomst, expliciete toestemming van cliënten is niet van toepassing. Ook van medewerkers is geen toestemming nodig, zij moeten meewerken aan de inzet van interventies.
Met mantelzorgers is er geen overeenkomst. Aan hen moet conform de grondslag ‘toestemming’ toestemming gevraagd worden.

Uitgebreide uitleg AVG bij toepassing VIO

BIT

Voor BIT (Basis Interactie Training) ligt het net iets anders. Dit is een cursus voor medewerkers, het is geen behandeling of interventie die is afgestemd op de cliënt.

Volgens de AVG behoort de cliënt tot een kwetsbare doelgroep en die is om deze reden niet verplicht om mee te werken. De grondslag voor de inzet van BIT is 'toestemming' en daarom is expliciete toestemming van cliënten nodig. Die toestemming moet vooraf gevraagd worden. Omdat het BIT-traject met herhalingen langer kan duren, is het mogelijk de toestemming voor de duur van twee jaar te vragen en dan opnieuw toestemming te vragen. Mocht de cliënt gedurende de twee jaar wilsonbekwaam worden, dan is de toestemmingsverklaring niet meer geldig en moet er opnieuw toestemming gevraagd worden aan de wettelijk vertegenwoordiger.

Wat betreft medewerkers is de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening is in het belang van de organisatie. De organisatie kan de medewerkers verplichten mee te werken. Er is van medewerkers geen toestemming nodig, zij moeten meewerken aan de inzet van interventies.

Uitgebreide uitleg AVG bij toepassing BIT