Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor

Publicaties

De basis van VIO is gelegen in de methode VIB zoals deze in 1993 is ontwikkeld en beschreven. Wetenschappelijk inzichten en theorieën hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld. De invloed van deze ontwikkelingen op de methode zijn vertaald in een nieuw fundament.

Beeldmateriaal

VIO voor professionele zorgverleners

Pieter Wolswijk (2017 - 20 minuten) - € 25,- inclusief boekje

 Aan de hand van een casus laten we zien hoe VIO werkt en hoe de zorgverleners stap voor stap anders leren kijken, anders leren doen en het gedrag leren begrijpen. Hierdoor ontstaat er weer grip op gedrag dat eerder als problematisch werd ervaren.
Het meegeleverde boekje beschrijft kort de theoretische onderbouwing, de werking en de effecten van VIO, met de casus op de dvd als voorbeeld.

De versie met Engelse ondertiteling is verkrijgbaar op USB-stick.

 

Anders kijken... anders doen - VIO voor mantelzorgers

Pieter Wolswijk (2015 - 20 minuten) - € 25,- inclusief boekje 


 

Aan de hand van een casus kijken we wat begeleiding met VIO kan betekenen voor mantelzorgers. Het boekje beschrijft de toepassing van de methode VIO bij mantelzorgers van mensen met dementie in de thuissituatie. Aan de hand van de casus op de dvd worden de werking en de effecten van VIO uitgelegd. Daarnaast bevat het boekje een korte weergave van het theoretisch fundament van VIO.

 

GOED BEKEKEN - deel 3

Pieter Wolswijk (2011 - 45 minuten ) - € 25,-  

Omgaan met ouderen met een psychiatrische aandoening is niet eenvoudig. Een hulpmiddel om de communicatie met deze ouderen te verbeteren en de zorgverleners te leren omgaan met problematisch gedrag is Video Interactie Begeleiding (VIB). Aan de hand van een aantal casussen leert men wat begeleiding met deze methode kan betekenen bij de diverse psychiatrische ziektebeelden binnen de ouderenzorg.

 

GOED BEKEKEN - deel 2

Pieter Wolswijk (2005 - 75 minuten) - € 25,- 

Deze dvd brengt de toepassing van de methode VIB in de ouderenzorg in beeld. Aan de hand van een aantal casussen leert men wat begeleiding van deze methode kan betekenen bij dementerenden, jong dementerenden, CVA-cliënten en geronto-psychiatrische cliënten.  

 

GOED BEKEKEN – deel 1

Pieter Wolswijk (1996 - 27 minuten) - € 15,- 

Deze eerste film toont aan de hand van praktijksituaties uit de psychogeriatrie de methode VIB en is nog steeds het bekijken waard.

 

Literatuur

Relationele Afstemming - Presentieverrijkte verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Madeleine Timmermann (2010) - Den Haag - uitgeverij Lemma

Dit promotieonderzoek gaat over wat goede en minder goede zorg is door professionele zorgverleners voor mensen met dementie die opgenomen zijn in een instelling. De vraagstelling van dit onderzoek luidt: ‘Biedt de presentietheorie ijkpunten om professionele zorg voor mensen met dementie als goede zorg te kunnen benoemen en herkennen, en zo ja welke zijn dat dan?’

Using Video Feedback at Home in Dementia Care - Outcomes, Challenges and Recommendations

Deliane van Vliet, Raymond Koopmans, Veerle Walravens en Debby Gerritsen
Ingediend bij Aging and Mental Health

Het doel van deze pilotstudie met een pre-post design was 25 VIO-trajecten bij thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers te onderzoeken.

Who cares?

Inge Hageman (2008)
Masterscriptie voor de Masteropleiding Organisatie Coach, Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses

Deze scriptie heeft als onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de effecten van de methodiek Video Interactie Begeleiding binnen Verpleeghuis St. Camillus en de Zorgcentra Bosscherhof en Bergh?’

Lees meer over de inhoud van de publicaties