Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor
Casemanager Dementie

Expertise

  • Thuiswonende mensen met dementie
  • Ondersteunende begeleiding in de thuissituatie vanaf diagnose
  • Vast aanspreekpunt
  • Regelen van zorg
  • Informatie, advies, omgangsadviezen

 

Werkwijze
Aan iedere huisartsenpraktijk is een casemanager gekoppeld. We bezoeken de cliënt en diens familie in de thuissituatie en we kijken samen waar de behoefte ligt en wat er nodig is om zo lang mogelijk, met kwaliteit van leven, thuis te kunnen blijven wonen. Ondersteuning van partner en kinderen is daarbij essentieel. De casemanager heeft kennis van de sociale kaart en helpt bij het aanvragen en inzetten van zorg op het moment dat dit nodig is.
Voor jonge mensen met dementie zijn er twee gespecialiseerde casemanagers in de regio werkzaam.

 

Voorwaarden
De diagnose dementie moet gesteld zijn.

 

Vergoeding
Het basispakket van de zorgverzekering voorziet in de vergoeding van casemanagement. Dit gaat niet ten koste van het Eigen Risico.
De kosten worden rechtstreeks gedeclareerd bij zorgverzekeraar.
Als er een Wlz-indicatie is valt deze ondersteuning onder de indicatie.

Verwijzing
Verwijzing en triage vindt plaats door de huisarts en/of geriater.
Zorgpad 1 – ondersteuning door de wijkverpleegkundige bij enkelvoudige ondersteuningsvraag
Zorgpad 2 – ondersteuning door casemanager bij complexe ondersteuningsvraag

 

Contact
Bureau Zorgadvies 0800 3 39 38 37