Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor
Dagbehandeling

Expertise

 • Multidisciplinaire (extra) zorg, begeleiding, ondersteuning en advisering aan cliënten die thuis wonen
 • Speciale dagbehandeling voor en begeleiding van jonge mensen met dementie
 • Oog voor de mantelzorgers, zij kunnen altijd terecht voor ondersteuning
 • Dagbehandeling vanuit holistische mensvisie
 • Stabiliseren en ondersteunen van het zelf uitvoeren van dagelijkse activiteiten
 • Specifieke begeleiding en behandeling op maat afgestemd op mogelijkheden en belevingswereld
 • Scheppen van een sociaal actieve omgeving waarin contact met lotgenoten en delen van ervaringen van belang zijn
 • Gebruik van behandelplan opgesteld in samenspraak met cliënt en familie
 • Twee maal per jaar behandelplanbespreking met cliënt en mantelzorger in multidisciplinair overleg

 

Werkwijze
We maken onderscheid in dagbehandeling voor mensen met een somatische aandoening (Monet) – dagbehandeling voor jonge mensen met dementie (Renoir) en een dagbehandeling voor oudere mensen met dementie (Matisse). De huisarts is en blijft verantwoordelijk voor de medisch zorg.
Onze dagbehandelingen zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 -16.30 uur met uitzondering van de feestdagen.
We onderhouden contact met huisartsen, GGZ, casemanagers en thuiszorg.

 

Voorwaarden
Bij voorkeur ontvangen we cliënten met een Wlz-indicatie maar deelname aan dagbehandeling is ook mogelijk met een Wmo-beschikking (gemeente).

 

Vergoeding
Indien cliënt een Wmo-beschikking heeft betaalt hij of zij een eigen bijdrage via het CAK.
De kosten die verbonden zijn aan de dagbehandeling (voor maaltijden en ontspanning) zijn afhankelijk van de indicatie of beschikking.

 

Verwijzing

 • Wmo-beschikking van de gemeente met de functie ‘Begeleiding Groep’ via Loket Z. Telefonisch te bereiken via 14 013.
 • De nadruk bij een beschikking ligt op welzijn. De cliënt komt niet automatisch in aanmerking voor behandeltherapieën.
 • Wlz-indicatie indien cliënt thuis wil blijven wonen met intensieve zorg. Huisarts of cliënt kan indicatie aanvragen bij CIZ. Vervolgens kan cliënt bij het zorgkantoor een aanvraag doen voor ‘Behandeling of Begeleiding Groep’.
 • Cliënt kan ook gebruikmaken van een PGB (PersoonsGebonden Budget) of ZIN (Zorg in Natura). Dit moet hij of zij bij de aanvraag van de beschikking (gemeente) of bij aanvraag voor een indicatie (zorgkantoor) aangeven.
  De SVB (Sociaal Verzekering Bank) beheert het PGB.


Contact
U kunt bij vragen contact opnemen met Bureau Zorgadvies 0800 3393837.

 

Dagbehandeling Matisse
Dr. Eijgenraamstraat 3
5042 SE Tilburg
013  464 41 43

Dagbehandeling Renoir
Dr. Eijgenraamstraat 3
5042 SE Tilburg
013  464 43 56

Dagbehandeling Monet
Generaal Smutslaan 208
5021 XE Tilburg
06  220 455 27