Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor
Dagbesteding

Expertise

  • Zinvolle en gezellige dagbesteding
  • Steun in de rug voor ouderen die problemen hebben met hun geheugen
  • Professionele begeleiding
  • Zowel aandacht voor individuele activiteiten als groepsactiviteiten

 

Werkwijze
Onze dagbesteding is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur -16.00 uur met uitzondering van de feestdagen.

De dag begint met een kop koffie of thee. Daarna starten de activiteiten.
Beweegactiviteiten - bewegingsgroep, wandelen, sport en spel
Sociale activiteiten - vraag-antwoordspel, sjoelen, gezelschapsspelen
Creatieve activiteiten - muziek, kook- en bakactiviteiten, schilderen
Educatieve activiteiten - krant lezen, geheugentraining, uitstapje

 

Vergoeding
Indien cliënt een Wmo-beschikking heeft betaalt hij of zij een eigen bijdrage via het CAK.
De kosten die verbonden zijn aan de dagbehandeling (voor maaltijden en ontspanning) zijn afhankelijk van de indicatie of beschikking.

 

Verwijzing

  • Wmo-beschikking van de gemeente met de functie ‘Begeleiding Groep’ via Loket Z. Telefonisch te bereiken via 14 013.
    De nadruk bij een beschikking ligt op welzijn. De cliënt komt niet automatisch in aanmerking voor behandeltherapieën.
  • Wlz-indicatie indien cliënt thuis wil blijven wonen met intensieve zorg. Huisarts of cliënt kan indicatie aanvragen bij CIZ. Vervolgens kan cliënt bij het zorgkantoor een aanvraag doen voor ‘Behandeling of Begeleiding Groep’.
  • Cliënt kan ook gebruikmaken van een PGB (PersoonsGebonden Budget) of ZIN (Zorg in Natura). Dit moet hij of zij bij de aanvraag van de beschikking (gemeente) of bij aanvraag voor een indicatie (zorgkantoor) aangeven. De SVB (Sociaal Verzekering Bank) beheert het PGB.

Contact
U kunt bij vragen contact opnemen met Bureau Zorgadvies 0800 3393837.

Dagbesteding Heikant
Schubertstraat 700
5011 CW Tilburg
013 458 11 25

Dagbesteding Dennenheuvel
Bredaseweg 568
5036 NB Tilburg
06 201 978 56

Dagbesteding Bijsterstede
Herbothstraat 2
5041 NA Tilburg
013 549 62 74

Dagbesteding Reyshoeve
Gendringenlaan 15
5043 LW Tilburg
013 578 54 67

Dagbesteding Mater Misericordiae
Kloosterstraat 10
5038 VP Tilburg
013 549 22 36