Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor
Palliatief terminale zorg

Expertise
De Wever kan zowel in de intra- als extramurale setting zorgdragen voor palliatief terminale zorg passend bij de zorgvraag/zorgwens van de cliënt en zijn/haar naasten. Er zijn meerdere mogelijkheden.

  • Afdeling Miro binnen De Hazelaar (4 plaatsen)
  • Hospice De Sporen (12 plaatsen)
  • De Wever Liever Thuis, palliatief terminale zorg thuis
  • Mobiel Zorgteam (MZT) gecombineerd met De Wever Thuis of De Wever Liever Thuis, voor verpleegtechnische ondersteuning
  • Palliatief terminaal inloopspreekuur in samenwerking met het inloophuis Midden-Brabant
  • Vraagbaak functie palliatief terminale zorg voor derden door kaderarts

De Wever werkt op gebied van de palliatief terminale zorg conform de landelijke richtlijnen van het IKNL en het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
De Wever is aangesloten bij het palliatieve netwerk Midden-Brabant en de digitale app PalliArts.

 

Werkwijze
Huisarts en/of medisch specialist kan een cliënt aanmelden via Bureau Zorgadvies. De aanmelding kan via het digitale systeem of telefonisch bij spoed

 

Voorwaarden
De cliënt dient een door een huisarts en/of medisch specialist schriftelijk afgegeven medische verklaring te hebben waarop vermeld staat dat de levensverwachting korter is dan 3 maanden.

 

Vergoeding
Het basispakket van de zorgverzekering voorziet in de vergoeding van de palliatief terminale zorg, mits voldaan is aan bovenstaande.
We declareren de kosten rechtstreeks bij de betreffende zorgverzekeraar.

 

Verwijzing
Een verwijzing van medisch specialist of huisarts is nodig.

 

Contact

  • Rechtstreekse verwijzing via Zorgdomein.
  • Telefonisch contact op werkdagen met Bureau Zorgadvies (zorgadviseur) via 0800 3303837.