Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor
Geestelijk verzorger

Leven in een zorgcentrum, omgaan met beperkingen, het kan veel vragen met zich meebrengen. Vragen over wat het leven u tot nu toe gebracht heeft, vragen over uw toekomst, vragen op het gebied van zingeving en geloof.

Wat kan een geestelijk verzorger doen?

Aanwezig zijn en aandacht hebben voor mensen en hun levensverhaal is voor een geestelijk verzorger essentieel. U kunt in vrijheid en vertrouwen spreken over wat u ten diepste bezighoudt, ongeacht uw levensbeschouwelijke achtergrond.

U kunt ondersteuning en begeleiding van een geestelijk verzorger ontvangen als u op een verpleegafdeling in een van onze locaties woont. Ook uw familie en naasten kunnen terecht voor ondersteuning. De geestelijk verzorgers begeleiden ook een aantal ondersteuningsgroepen voor partners van mensen met dementie.

In verschillende locaties kunt u deelnemen aan religieuze vieringen. U kunt de geestelijk verzorger ook vragen om individueel afgestemde rituelen, met name bij een naderend levenseinde.