Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor

Geestelijk verzorger

Wat kan een geestelijk verzorger voor u betekenen

Wilt u graag met iemand spreken over wat u bezighoudt? Of wilt u uw hart luchten, uw zorgen, hoop of kracht delen?

Ruimte voor aandachtig contact

Omgaan met beperkingen kan veel vragen met zich meebrengen. Vragen over wat het leven u tot nu toe gebracht heeft, vragen over uw toekomst, vragen op het gebied van zingeving en geloof. Een geestelijk verzorger kan u steun bieden bij het zoeken naar wat in uw leven voor u van waarde is. Ook biedt een geestelijk verzorger begeleiding bij het levenseinde.

Zingevingsvragen

Zingevingsvragen spelen op allerlei momenten, zoals bij geboorte, relaties, (chronische) ziekte, ouderdom, handicaps, verlies en rouw. Religie kan daarbij een rol spelen, maar dat hoeft niet. Een geestelijk verzorger is er voor iedereen. Een geestelijk verzorger wil een plaats bieden waar in alle vrijheid gesproken kan worden over wat u ten diepste bezighoudt.

Vertrouwelijk contact

Elke geestelijk verzorger heeft een beroepsgeheim. Dit betekent dat wat u met uw geestelijk verzorger bespreekt geheim blijft als u dat wilt. U kunt in vrijheid en vertrouwen spreken.

Contactmogelijkheden

Individuele contacten

Geestelijk verzorgers van De Wever bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Uw levensverhaal en levensvragen staan daarin centraal: wat u met u meedraagt en hoe u daarin betekenis en zin ervaart.
Hierdoor ontstaat er een speciale ruimte. Aanwezig zijn en aandacht hebben voor u en uw levensverhaal is voor een geestelijk verzorger essentieel.

Ontmoetingsgroepen

Geestelijk verzorgers zoeken naar verbinding tussen mensen. Wilt u graag steun zoeken bij elkaar? Dit is mogelijk, door aan te sluiten bij een ontmoetingsgroep. In deze ontmoetingsgroepen zijn bewoners elkaar tot steun en leren zij van elkaar. De geestelijk verzorgers begeleiden ook een aantal ondersteuningsgroepen voor partners van mensen met dementie.

Herdenkingsbijeenkomsten en vieringen

In verschillende locaties kunt u deelnemen aan (religieuze) vieringen. Ook herdenken wij jaarlijks iedereen die bij De Wever heeft gewoond of gewerkt en is overleden. De herdenkingsbijeenkomsten vinden plaats in alle huizen van De Wever en worden geleid door de geestelijk verzorgers. U kunt de geestelijk verzorger ook vragen om individueel afgestemde rituelen, met name bij een naderend levenseinde.