Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor

Cliëntenraad

De Wever heeft een centrale cliëntenraad. Deze raad behartigt de algemene belangen van de cliënten en heeft invloed op het beleid van onze zorginstelling. Deze invloed is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De cliëntenraad is de spreekbuis voor alle cliënten van De Wever. Hij bewaakt hun rechten en behartigt de algemene, gemeenschappelijke belangen. Dit doet de raad door onze organisatie gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarbij is altijd het doel de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren. 

De centrale cliënten is samengesteld uit leden van de cliëntenraden van de locaties. De locaties en De Wever Thuis hebben ieder een eigen cliëntenraad. Zij behartigen de specifieke belangen van die cliënten.