Innovatie

Zonder innoveren is er geen vooruitgang. Dat idee is de bron van innovatie. Innovatie is pas interessant als het waarde heeft voor de samenleving, onder die waarde is innovatie kansloos. 

De Wever realiseert door samen te werken met meerdere belanghebbenden zoals andere zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en woningcorporaties. Zo werken we ook binnen De Wever, we kunnen immers uitdagingen beter oppakken als we met elkaar samenwerken en ons daarbij buiten de geijkte paden bewegen. Daarbij vergeten we de ouderen zelf ook niet. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid maar blijkt in de praktijk een uitdaging. De ouderen goed bevragen waar ze behoefte aan hebben bij het verhogen van kwaliteit van leven.

Enkele onderwerpen uit de voorbije jaren:

  • Natuur en dementie 
  • De geheugenbeurs 
  • Zorgtechnologie
  • Bewegen en dementie 
  • Zilver Tilburg Zingt 
  • De geheugenwinkel
  • VR-bril 
  • Silverfit 
  • Humor en dementie 
  • Into d’Mentia