Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor

Ouderengeneeskunde

Expertise

 • Probleemanalyse bij multimorbiditeit
 • Mobiliteitsproblemen en verminderde zelfredzaamheid
 • Dementie, geheugenproblemen, wanen, hallucinaties en verwardheid
 • Apathie en depressie, stemmingsstoornissen in het algemeen
 • Agitatie, achterdocht of afwerend gedrag
 • Late gevolgen van het CVA (waaronder de ‘onzichtbare’ gevolgen)
 • Chronische progressieve neurologische aandoeningen als MS of M. Parkinson (waar ook een specifiek expertteam voor is vanuit De Wever)
 • Palliatieve/terminale zorg
 • Vallen en valgevolgen
 • Advies over medisch beleid en over intentie van behandeling en medicatiebeleid
 • Vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd zieke-inzicht
 • Advies over zorg of opname (zie ook ZorgbedMB app)
 • Advies over somatische of psychogeriatrische indicatie
 • Polyfarmacie

De waarde van de specialist ouderengeneeskunde ligt in de combinatie van generalistische en specialistische geriatrische expertise. Wij werken nauw samen met gespecialiseerde paramedici. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeladvies of medebehandeling, omgangsadvies en prognostiek bij bovenstaande problemen en onderwerpen.

 

Werkwijze
Wij zijn zowel beschikbaar voor telefonisch overleg (sparren) als fysieke consultatie bij de patiënt aan huis voor wie ziekenhuisbezoek wellicht te belastend is. Indien nodig leggen we contacten met andere betrokkenen als wijkverpleging of paramedici. Daarnaast kunnen we aansluiten bij een multidisciplinair overleg in de huisartsenpraktijk waar de kwetsbare ouderen periodiek bespreken. We zijn ook beschikbaar voor het uitvoeren van een medicatiereview bij een patiënt met polyfarmacie.

 

Verwijzing
Om goed invulling te geven aan de gestelde vraag is het belangrijk om de reden van verwijzing concreet vast te leggen in een verwijzing via Zorgdomein. Als de vraag helder is plant de specialist oudergeneeskunde een huisbezoek in overleg met de patiënt.

 

Vergoeding
Vergoeding van het consult/MDO vindt plaats via de subsidie extramurale behandeling vanuit de Wlz (prestatie S335) of de regeling modulaire zorg (prestatie H335).

 

Contact
Indien u vragen hebt kunt u bellen naar het medisch secretariaat 013 464 44 32. Indien u een telefonisch overleg wilt, kunnen zij u direct doorverbinden met een van de specialisten ouderengeneeskunde. Bij verwijzing via Zorgdomein trachten we binnen één week de afspraak de plannen. Mocht u een spoedvraag hebben dan is het prettig om vooraf telefonisch overleg te hebben, vaak kunnen we al binnen enkele dagen de patiënt bezoeken.