Cookies op De Wever

dewever.nl gebruikt cookies om de site soepel te laten werken.

Ja, ik stem hiermee in.Ja, ik stem hiermee in.

De Wever wil ervoor zorgen dat u eenvoudig de juiste informatie krijgt op haar website en verzamelt geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag. De Wever verbetert op basis daarvan de website. Voor meer info over de cookies kun je hier terecht. Ik ga niet akkoord

Lees voor

Publicaties

Regelmatig publiceren wij of publiceren anderen over ons. Verslagen, notities en keurmerken delen we graag met u. 

De Wever

Onze organisatie heeft als doel bij te dragen aan het geluk van iedereen die wij zorg verlenen. We zijn nooit klaar. We blijven onszelf verbeteren. Daarom volgen we alle ontwikkelingen in ons vakgebied. Die helpen ons om nóg betere zorg te bieden. Om zaken beter te doen, efficiënter op te lossen, leuker of makkelijker te maken. Door het lezen van onze publicaties kunt u deze ontwikkelingen op de voet volgen.

Infographic Meerjarenbeleidsplan 2019-2022

Jaarverantwoording Zorg 2017

Jaarrekening 2018

Stichting tot Ondersteuning van De Wever

De Stichting tot Ondersteuning van De Wever heeft ten dienste van het algemeen belang in de regio Midden-Brabant ten doel door

  • een lokaal, regionaal en nationaal gezondheidsbeleid te bevorderen door onder meer te samenwerken met andere instellingen in het gebied waar Stichting De Wever actief is.
  • naar beste weten mede voorzien in de financieringsbehoefte van Stichting De Wever door het ter beschikking stellen van gelden, zowel om baat als om niet.
  • het organiseren van activiteiten die ten doel hebben de werkzaamheden van Stichting De Wever te ondersteunen en stimuleren.

Jaarrekening 2018

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat zorg veilig en van goede kwaliteit is. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij houden onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van zorg in Nederland. De rapportages zijn altijd openbaar toegankelijk.

Waardigheid en Trots

Waardigheid en Trots staat voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen. Er doen ruim 170 zorginstellingen mee aan het programma Ruimte voor verpleeghuizen, onderdeel van Waardigheid en trots. Ook De Wever. Wij delen graag onze voortgang met u.

Voortgangsrapportage - juli 2016

Pespekt & PREZO

Perspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. Deze stichting biedt zes verschillende keurmerken, voor diverse branches binnen de gezondheidszorg. De Wever is in het bezit van het gouden PREZO keurmerk in de branche Verpleging, Verzorging & Thuiszorg. En daar zijn we trots op.

PREZO 2016

Kruiswerk Keurmerk

Om bij de thuiszorgaanbieders – zoals De Wever Thuis – na te gaan of de wijkzuster ervoor zorgt dat de cliënt vraaggestuurde zorg ontvangt en dat de kwaliteit ook gewaarborgd is, is het Kruiswerk Keurmerk in het leven geroepen. Dat keurmerk hebben wij. Bij ons kunt u dus altijd een cliëntgestuurde wijkzuster verwachten. Het volledige onderzoeksverslag is na te lezen.

Cliëntgestuurde Wijkzuster